Chưởng Môn: Võ học chấn tông Âm dương nhị huyền công.

Hệ thống Kim Cương chưởng pháp thiên hạ vô địch