BOSS HOÀNG VŨ

Khai mở – vận hành sức mạnh thời đại số

Một chiếc điện thoại, nhìn bằng mắt thường thì nó chỉ là một chiếc điện thoại. Nhìn bằng con mắt trí tuệ thì cầm chiếc điện thoại trên tay là bạn đang cầm hàng nghìn cái bằng sáng chế, và sự tích lũy trí tuệ, tích lũy công nghệ của nhân loại trong mấy nghìn năm qua.

Một chiếc điện thoại có giá 2 triệu đ với một chiếc điện thoại có giá 20 triệu đ về cơ bản không khác nhau là mấy.

Sự khác biệt không nằm ở chiếc điện thoại mà nằm ở người sử dụng chiếc điện thoại đó.

_____

Trong lịch sử cận đại, tầng lớp tư sản thời điểm có sự tích lũy đủ lớn về lượng và chất đã đứng lên lật đổ tầng lớp địa chủ phong kiến thống trị xã hội.

https://www.google.com/search?q=c%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20t%C6%B0%20s%E1%BA%A3n%20ph%C3%A1p&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-m

Hình thành nên những nhà nước kiểu mới do các nhà tư sản cầm quyền. Xã hội được tổ chức lại, vận hành theo phương thức tư bản chủ nghĩa.

Giai đoạn hiện nay chúng ta đang được chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của nhân loại sang hình thái xã hội số, nơi mà đời sống dân sinh và phương thức quản trị – vận hành xã hội trên cơ sở số.
Cầm trên tay chiếc điện thoại, một phương tiện thiết yếu để cá nhân tham gia vào đời sống xã hội số, bạn tự hỏi mình đang sử dụng chiếc điện thoại như thế nào, và cách thức bạn tham dự vào đời sống xã hội số ra sao


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »


___

SỨC MẠNH CỦA THỜI ĐẠI SỐ.

Ngày nay, Ỷ thiên kiếm và Đồ long đao chính là Chiếc điện thoại và Chiếc Notebook trên tay. Ngồi tại quán cafe, ngoài biển, trên núi, sảnh khách sạn, hay bất kỳ nơi nào bạn cũng có thể hành tẩu giang hồ, ngao du thiên hạ

Chưởng môn, Boss Hoàng Vũ